Paslaugos

Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas:

               1) saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese;

               2) konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos

                    Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo

                    pavedimo;

               3) teikti teisines konsultacijas – patarimus teisės klausimais;

               4) tarpininkauti vykdant turtines prievoles;

               5) aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą;

       6) teikti bankroto adminisravimo paslaugas 

       

             *Faktinių aplinkybių konstatavimas. Tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos kitomis vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis.

 

             *Dokumentų įteikimas. Antstolis fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

              Įteikdami dokumentus per antstolį asmenys gauna patvirtinimą koks konkrečiai dokumentas adresatui yra įteiktas. Norėdamas įteikti dokumentus per antstolį asmuo privalo pateikti antstoliui nustatytos formos prašymą.

 

            *Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Teikiant šią paslaugą siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka,netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles apima priemones, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas.
            Teikdamas tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugas, antstolis negali taikyti priemonių, pažeidžiančių ar ribojančių asmens teises.Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, taip pat tais atvejais, kai kreditorius nepateikia antstoliui dokumentų, patvirtinančių skolininko turtinės prievolės kreditoriui egzistavimą ir jos dydį.


              *Įkeisto kilnojamojo turto realizavimas aukciono tvarka. Aukciono tvarka įkeistas kilnojamas turtas realizuojamas LR CK nustatyta tvarka. Antstolis atlieka visas aukciono organizatoriaus funkcijas.

               Daiktų pirkimas–pardavimas aukciono būdu reiškia, kad daiktai siūlomi pirkti keliems asmenims per tarpininką – aukciono vedėją, o sutartis laikoma sudaryta su tuo pirkėju – aukciono dalyviu, kuris pasiūlo didžiausią kainą už parduodamą daiktą.
              Aukcionas organizuojamas, jeigu skolininkui neįvykdant įkeitimu užtikrintos prievolės, kreditoriaus reikalavimas yra tenkinamas iš įkeistojo daikto vertės ir  kreditorius, skolininkas ir įkaito davėjo (kai įkaito davėjas yra ne skolininkas) nesusitaria dėl įkeisto kilnojamojo turto pardavimo arba perdavimo kreditoriaus nuosavybėn. Esant nesutarimjui kilnojamas turtas parduodamas aukcione.

             

Varžytynės / Aukcionai

    • Šiuo metu jokios varžytynės ar aukcionai nevyksta.

Visi skelbimai »

Kontaktai

Tel./Faks: +370 5 2652787

Mob.: +370 620 71500

Adr.: M.K.Čiurlionio g. 70, LT-03100 Vilnius

El.p.: r.vasiliauskas@antstoliai.lt